عضویت ویژه

امکانات عضویت ویژه در بغل دست:

1- امکان قرار گیری پروفایل شما در دسته بندی کسب و کار خودتان

2- امکان پست گذاری و قرار دادن نمونه کارها، اطلاعات کسب و کار و سایر اطلاعات مرتبط با کسب کار شما

در صورتی که بیش از یک کسب و کار دارید بعد از ثبت نام می توانید از قسمت “تنظیمات مشخصات” در پروفایل خود، کسب و کارهای دیگر خود را وارد نمایید.